تبلیغات
آموزش ترفندهای کامپیوتری - مطالب ترفند شبکه

net view
مشاهده لیست کامپیوترهای متصل به شبکه

net user
مشاهده لیست کاربران سیستم

net user TARGET_USER_NAME
بدست آوردن اطلاعات حساب کاربری که با نام TARGET_USER_NAME جایگزین شود.

* net user TARGET_USER_NAME
تغییر کلمه عبور کاربری که با نام TARGET_USER_NAME جایگزین شود.

▂ ▃ ▅ ▆ فیسبوک فارسی ایرانی ▆ ▅ ▃ ▂
▂ ▃ ▅ ▆ ترول جدید خنده دار ▆ ▅ ▃ ▂
▂ ▃ ▅ ▆ جوک جدید ▆ ▅ ▃ ▂